Hyppää sisältöön

Yhdelle alle 18-vuotiaalle syyte vaaran aiheuttamisesta Vantaan Kuusijärven laituritapauksessa

Julkaisuajankohta 4.5.2021 11.07
Tiedote

Syyttäjä on nostanut syytteen vaaran aiheuttamisesta Vantaan Kuusijärven uimarannan tapahtumien vuoksi.

Syyte on nostettu yhtä alle 18-vuotiasta henkilöä vastaan teosta, jota poliisi on tutkinut tapon yrityksenä. Uhri ja kolme tapahtumiin osallistunutta henkilöä ovat olleet alle 15-vuotiaita, minkä lisäksi paikalla on ollut runsaasti muuta nuorisoa. Syytteen mukaan vastaaja on kolmen muun henkilön kanssa muun muassa jahdannut ja pelotellut uhria niin, että tämä on päätynyt laiturin alle ja joutunut hukkumisen vaaraan. 

Kahden yli 15- mutta alle 18-vuotiaan epäillyn osalta syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätökset, koska heidän osaltaan ei ole ollut näyttöä osallistumisesta rikoksen tekemiseen.

Haastehakemus on toimitettu Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen 3.5.2021 (Etelä-Suomen syyttäjäalueen asianumero R 20/21324, käräjäoikeuden asianumero R 21/2065). Haastehakemus tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Istuntopäivä on 31.5.2021 käräjäoikeuden määräämällä tavalla.

Syyttämättäjättämispäätökset nro 21/3150 ja 21/3151 voi tilata Etelä- Suomen syyttäjäalueelta, etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Koska samassa asiassa on nostettu myös syyte, esitutkinta-aineisto tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Syyttäjänä asiassa toimii aluesyyttäjä Kati Kuoppala Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, puh. 029 56 21210.