Hoppa till innehåll

Åtal väckt mot en person under 18 år för framkallande av fara för händelserna vid Hanaböle träsk

Utgivningsdatum 4.5.2021 11.07
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal för framkallande av fara på grund av händelserna vid badstranden vid Hanaböle träsk.

Åtal har väckts mot en person under 18 år för den gärning som polisen har utrett som misstänkt dråpförsök. Offret och tre personer som var inblandade har varit under 15 år, dessutom har det varit en stor mängd andra ungdomar på plats. Enligt åtalet har svaranden tillsammans med tre andra personer bland annat jagat och skrämt offret så att offret har hamnat under bryggan och riskerat att drunkna. 

För två personer över 15 men under 18 år har åklagaren fattat beslut om åtalseftergift, eftersom bevis för att de har varit inblandade i brottet saknas.

Stämningsansökan har inlämnats till Östra Nylands tingsrätt 3.5.2021 (ärendenummer R 20/21324 vid Södra Finlands åklagardistrikt, tingsrättens ärendenummer R 21/2065). Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat. Sammanträdesdagen är 31.5.2021 på det sätt som tingsrätten bestämmer.

Beslut om åtalseftergift nr 21/3150 och 21/3151  kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Eftersom åtal också väckts i samma ärende, blir förundersökningsmaterialet offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat.
Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagaren i ärendet är distriktsåklagare Kati Kuoppala på Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 56 21210.