Syyttäjäalueiden puhelinpalvelu arkisin klo 9–14

Etelä-Suomen syyttäjäalue 029 56 22106
Länsi-Suomen syyttäjäalue 029 56 24625
Itä-Suomen syyttäjäalue 029 56 24024
Pohjois-Suomen syyttäjäalue 029 56 29015

Syyttäjälaitoksen yhteystiedot

Kansalaiselle

Asianosaisena rikosprosessissa, kantelut jne.

Sakon saajalle

Suostumus, maksukyvyn muutos

Työnhakijalle

Ammattina syyttäjä, avoimet virat, harjoittelu jne.

Viranomaiselle

Valtakunnansyyttäjän ohjeet, ratkaisuselosteet

Tiedotteet

Sivut, joissa tagi pakinat .

Syyteharkinta

Syyttäjä suorittaa syyteharkinnan esitutkinnassa hankitun selvityksen perusteella. Syyttäjä ratkaisee, nostaako hän epäillystä rikoksesta syytteen vai ei.

Syyttäjä on ratkaisuissaan riippumaton ja itsenäinen lainkäyttäjä.

Lisää syyteharkinnasta

Kansalainen rikosasian asianosaisena

Rikoksen uhriksi joutunut henkilö on rikosasian asianomistaja. Rikoksen tekemisestä epäiltyä henkilöä kutsutaan esitutkinnassa epäillyksi ja oikeudenkäynnissä syytetyksi tai vastaajaksi. Myös syyttäjä on oikeudenkäynnissä yksi asianosaisista.

Lisää tietoa asianosaiselle

Kanteluratkaisuja

Sivut, joissa tagi pakinat .

Tietoa Syyttäjälaitoksesta

Syyttäjä on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama rangaistus. Syyttäjät ovat syyteasioissa tekemissään ratkaisuissa riippumattomia ja itsenäisiä lainkäyttäjiä.

Syyttäjälaitos on keskeinen toimija rikosasioiden käsittelyketjussa ja ainoana viranomaisena mukana kaikissa rikosasian käsittelyvaiheissa.

Lisää Syyttäjälaitoksesta

Syyttäjälaitos lukuina

  • 84 951 Ratkaistua asiaa vuonna 2020
  • 1,9 kk Keskimääräinen syyteharkinta-aika vuonna 2020
  • 529 Henkilötyövuosien määrä 2020
  • 3,5 Työhyvinvoinnin arvosana vuonna 2021

Navigaatio - Ei saa poistaa