Straffyrkande

Om den som ska bötfällas inte samtycker till bötesförfarande vid tidpunkten för delgivning av böter eller ordningsbot, delger förundersökningsmyndigheten personen ett straffyrkande. Den bötfällde har 30 dagar på sig att ångra sig och samtycka till förfarandet genom att betala en del av böterna eller alla böter. En muntlig anmälan om samtycke räcker inte till efter att den bötfällde först har motsatt sig förfarandet.

Genom at betala straffyrkandet samtycker den bötfällde till behandling av ärendet i bötesförfarande. Straffyrkandet bekräftas genom antingen ett ordningsbots- eller bötesföreläggande av förundersökningsmyndigheten eller ett straff- eller ordningsbotsföreläggande av åklagaren.

Om den bötfällde inte betalar böterna inom utsatt tid, överförs bötesärendet till en straffprocess, dvs. förundersökning, åtalsprövning och eventuell rättegång. Försenade betalningar tas inte emot utan returneras till betalaren.

Böter som utdömts i domstol kan omvandlas till fängelse om de inte betalas.

Länk till sidan Behandling av brottmål och Rättegång (under Behandling av brottmål)

 

Webbplatsöversikt