Bötesförfarande

Bötesförfarandet innebär att åklagaren eller polisen avgör bötesärendet skriftligen, ärendet behandlas med andra ord inte i domstolen. 

I bötesförfarandet utfärdar myndigheterna tre slags böter: ordningsbot-, bötes- och strafförelägganden. Du kan läsa mer om dem nedan. 

Ordningsbot

En ordningsbot (ordningsbotföreläggande) är ett fast bötesstraff som utfärdas av en polisman, tulltjänsteman, gränsbevakare, jakt- och fiskeövervakare eller åklagare. Ordningsboten är det lindrigaste bötesstraffet. 

Bötesföreläggande

En polisman, tulltjänsteman, gränsbevakare eller jakt- och fiskeövervakare kan förelägga ett bötesstraff (bötesföreläggande) på högst 20 dagsböter. 

Bötesföreläggandet är det vanligaste straffet till exempel för snatteri, de flesta trafikbrott och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet.

Strafföreläggande

Ett strafföreläggande kan avgöras endast av en åklagare. 
Först utfärdar polisen ett bötesföreläggande och lämnar det till åklagaren. Därefter förelägger åklagaren böter och böterna, dvs. strafföreläggandet, skickas per post till den bötfällde.
Åklagaren förelägger böter för gärningar där straffet är över 20 dagsböter eller för gärningar som inte hör till förundersökningsmyndighetens behörighet.  

Åklagaren förelägger böter också när den bötfällde och den myndighet som utfärdar böter inte når samförstånd om den bötfälldes inkomster och den bötfällde önskar lämna en utredning om en väsentlig förändring av sin betalningsförmåga.  Då ger polisen ett bötesyrkande till den bötfällde.

Om du har fått ett bötesyrkande 

Om du har fått böter, har du rätt att lämna utredning i ärendet. Blanketten för utredning angående böter hittar du på sidan ”Den bötfälldes rätt att lämna utredning till åklagaren”.

Bötesärenden handläggs inte vid riksåklagarens byrå. Vid frågor i anslutning till böter, vänligen kontakta ett åklagardistrikt.

Åklagardistriktens kontaktinformation

Rättsregistercentralen ansvarar för indrivning av böter 

 

Webbplatsöversikt