Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 9.16
Uutinen

Annettu 15.11.2012, dnro 172/21/12

Kantelukirjoituksen johdosta apulaisvaltakunnansyyttäjä on ottanut ratkaistavakseen epäiltyä poronhoitorikkomusta ja virkavelvollisuuden rikkomista koskevan asian, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä päättänyt, että esitutkinta rajoitetaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kumonnut kihlakunnansyyttäjän päätöksen ja määrännyt, että asian esitutkinta aloitetaan uudelleen. Esitutkinnassa tulee selvittää myös mahdollisten muiden rikostunnusmerkistöjen täyttyminen.

Ratkaisu