Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kustannusperuste, esitutkinnan uudelleen aloittaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.8.2013 14.13
Uutinen

Annettu 19.4.2011, dnro 514/21/10

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan uudelleen aloitettavaksi asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamiseksi kustannusperusteella.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut kunnianloukkausta koskevan esitutkinnan erityisesti siitä syystä, että internetissä olleen kirjoituksen laatijan selvittely samoin kuin kirjoituksen kohteen varmistaminen vaatisi asian laatuun nähden kohtuuttomia voimavaroja. Kirjoituksessa ei mainittu nimeltä henkilöä, johon sillä viitataan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että kirjoituksen ollessa rekisteröidyn yhdistyksen internet -sivustolla, olisi esitutkintaa pitänyt jatkaa kuulustelemalla yhdistyksen vastuuhenkilöitä ja kuulemalla asiassa nimettyä henkilöä todistajana. Tätä kautta olisi ollut mahdollista saada lisäselvitystä myös mahdollisesti muilla sivustoilla olleiden kirjoituksien laatijoista ja kirjoitusten laadusta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksensä esitutkinnan rajoittamisesta kustannusperusteella tämänkaltaisissa asioissa.

Ratkaisu