Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, päätöksen kumoaminen, ilmeinen virhe

Syyttäjälaitos
9.9.2013 13.45
Uutinen

Annettu 12.8.2009, dnro 340/21/09

Epäiltyä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomista koskevassa asiassa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätökset esitutkinnan rajoittamisesta työnantajan edustajien osalta vähäisyysperusteella, vaikka tutkinnanjohtaja oli esittänyt esitutkinnan rajoittamista asiassa vain kuljettajien osalta.Päätösten perustelujen perusteella kihlakunnansyyttäjän tarkoituksena oli ollut tehdä esitutkinnan rajoittamispäätökset vain kuljettajien osalta. Kihlakunnansyyttäjän ratkaisuissa ei ollut esitetty asianmukaisia perusteita esitutkinnan rajoittamispäätösten tekemiselle työnantajan edustajien osalta. Tämän vuoksi heidän osaltaan kihlakunnansyyttäjän tekemät päätökset esitutkinnan rajoittamisesta on kumottu. Kihlakunnansyyttäjä ei ollut enää syyttäjälaitoksen palveluksessa.

Ratkaisu