Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, päätöksen perusteleminen, kunnianloukkaus

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.01
Uutinen

Annettu 19.8.2008, dnro 343/21/08

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden harkinnan asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli määrännyt esitutkinnan lopetettavaksi epäillyn kunnianloukkauksen osalta.

Asiassa oli kysymys useasta kirjallisessa muodossa esitetystä väitteestä, jotka asianomistaja katsoi kunniaansa loukkaaviksi. Kihlakunnansyyttäjän päätöksen tosiasiallisen sanamuodon mukaan esitutkinta lopetettiin sekä ns. vähäisyysperusteen että ns. näyttöperusteen nojalla. Rajoittamispäätöksessä ei kuitenkaan ollut eritelty, mitä väitteitä rajoittaminen koski tai sitä, miten perusteet ja rajoittamisen kohteena olleet väitteet kohdentuivat. Oikeustilan selventäminen olisi edellyttänyt sellaista erittelyä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että yhden väitteen osalta esitutkinta voitiin lopettaa esitutkintalain 4 §:n 3 momentin ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 kohdan mukaisen vähäisyysperusteen nojalla. Muiden väitteiden osalta esitutkinta voitiin rajoittaa esitutkintalain 4 §:n 4 momentin nojalla siksi, että suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella oli todennäköistä, että asiassa ei tultaisi saamaan riittävää näyttöä kunnianloukkauksen tunnusmerkistön edellyttämästä herjaustahallisuudesta.

Ratkaisu