Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, päätöksen perusteleminen, näytön arvioiminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 9.30
Uutinen

Annettu 14.5.2012, dnro 16/21/12

Kihlakunnansyyttäjä oli epäiltyä haitantekoa virkamiehelle koskevassa asiassa määrännyt, että esitutkinta lopetetaan prosessuaalisella perusteella, koska oli varsin todennäköistä, että hän tulisi jättämään syytteen nostamatta ei näyttöä perusteella.

Vartijat eivät olleet päästäneet osaa aluehallintoviraston tarkastajista rakennustyömaalle kulkulupaohjeeseen vedoten, vaikka tarkastajien oikeus päästä työmaa-alueelle suorittamaan virkatehtävää oli perustunut lakiin.

Kantelun johdosta on todettu, että asiassa on ollut syytä epäillä, että vartijat sekä päätöksentekoon mahdollisesti osallistuneet vartijoiden esimiehet ja rakennustyömaan edustajat olivat syyllistyneet haitantekoon virkamiehelle. Tämä kannanotto on saatettu kihlakunnansyyttäjän tietoon ja kiinnitetty kihlakunnansyyttäjän huomiota syyttäjän velvollisuuteen tehdä avoimesti perusteltuja päätöksiä.

Kantelua ratkaistaessa tapahtumasta oli kulunut pitkähkö aika. Syyttämättä jättäminen kohtuusperusteella olisi jo ollut perusteltua. Siksi asiassa ei enää määrätty esitutkintaa toimitettavaksi.

Ratkaisu