Hyppää sisältöön

Henkilörekisteririkkomus, henkilötieto, kielto-oikeus, riitainen oikeuskysymys, syyttämättä jättäminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.8.2013 13.40
Uutinen

Annettu 12.7.2011, dnro R10/485

Asianomistaja oli toimittanut Ritarihuoneelle 26.1.2009 saapuneen ilmoituksen, jonka mukaan he kielsivät Ritarihuonetta henkilötietolain 30 §:n nojalla käsittelemästä heidän henkilötietojaan ja julkaisemaan niitä aateliskalenterissa. Ritarihuone katsoi, ettei asianomistajilla ollut ollut pätevää oikeutta kieltää henkilötietojensa käsittelyn ja julkaisemisen. Ritarihuone julkaisi siten vuoden 2010 aateliskalenterissa asianomistajia koskevia henkilötietoja kiellosta huolimatta. Asianomistajat pyysivät poliisia tutkimaan, oliko Ritarihuoneen edustaja tai edustajat syyllistyneet henkilörekisteririkkomukseen.

Keskeinen ja samalla riidanalainen oikeuskysymys koski sitä, tuliko henkilötietolain 2 §:n 5 momentin säännöstä (toimituksellinen tarkoitus) soveltaa aateliskalenteriin. Jos säännöstä tuli soveltaa aateliskalenteriin, kielto-oikeussäännös, johon asianomistajat olivat kieltonsa perustaneet, ei tullut sovellettavaksi. Asian ratkaisijan mukaan se, että asiaan liittyi merkittävä riidanalainen oikeudellinen kysymys voitiin tässä tapauksessa pitää syytteen nostamisen puolesta puhuvana seikkana. Koska asiassa oli painavia syitä katsoa, että tekoa ei ollut tehty tahallisesti eikä törkeän tuottamuksellisesti, asiassa ei kuitenkaan ollut edellytyksiä syytteen nostamiselle.

Ratkaisu