Hyppää sisältöön

Kotirauhan rikkominen, riittävän näytön hankkiminen ja näytön arviointi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.8.2013 15.01
Uutinen

Annettu 28.6.2013, dnro 136/21/13

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt kotirauhan rikkomista koskevan asian syyttämättä ei näyttöä -perusteella ja todennut perusteluissa, että teosta epäillyllä henkilöllä oli ollut asiallinen peruste mennä asianomistajien tontille, joten teko ei ollut oikeudeton.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei ottanut asiaa uuteen syyteharkintaan, koska teon syyteoikeus oli vanhenemassa ja lisäksi syyttämättä jätetty henkilö oli määrätty asianomistajien hakemuksesta osittain samojen tapahtumien johdosta lähestymiskieltoon.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kuitenkin kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota asianmukaiseen ja perusteelliseen näytön hankkimiseen ja arviointiin syyteharkinnassa sekä syyttämättäjättämispäätöksen perusteen ja perustelujen täsmälliseen esittämiseen.

Ratkaisu