Hyppää sisältöön

Lasten pahoinpitely, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 9.1.2014 0.00
Uutinen

Annettu 31.12.2013, dnro 406/21/13

Isäpuolen epäiltiin tehneen useiden vuosien aikana toistuvasti ruumiillista väkivaltaa puolisonsa kahdelle alaikäisille lapselle tukistamalla ja niskasta puristamalla. Väkivallasta on aiheutunut asianomistajille kipua, mustelmia tai muita jälkiä.

Kihlakunnansyyttäjä jätti epäilyn syyttämättä riittävän näytön puuttumisen vuoksi.

Asia otettiin Valtakunnansyyttäjänvirastossa uuteen syyteharkintaan lapsiin kohdistuneiden epäiltyjen pahoinpitelyjen osalta. Asiassa suoritettiin lisätutkinta ja syyteharkinta tehtiin myös kolmanteen lapseen kohdistuneen epäillyn pahoinpitelyn osalta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä arvioi näyttöä toisin kuin kihlakunnansyyttäjä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä piti lasten kertomuksia uskottavina. Asiassa esitetty muu näyttö tuki lasten kertomuksia. Tämän vuoksi, ja koska oikeudenkäynnillä voitiin olettaa saatavan asiaan lisäselvitystä ja asianosaisten ja todistajien kertomuksen uskottavuuden arviointi tapahtui luotettavimmin oikeudessa, epäillyn syyllisyyden tueksi oli olemassa todennäköisiä syitä.

Syytteen nostaminen ja asian käsitteleminen oikeudessa olisi ollut perusteltua. Kihlakunnansyyttäjä ei kuitenkaan ollut ylittänyt harkintavaltaansa näyttöä arvioidessaan eikä asia tältä osin antanut aihetta toimenpiteisiin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä antoi Salpausselän syyttäjänvirastolle määräyksen nostaa syyte kolmesta pahoinpitelystä.

Päätös, syytemääräys ja siihen liittyvät asiakirjat määrättiin pidettäväksi salassa.

Ratkaisu