Hyppää sisältöön

Ohjaava käsitys, toimivaltainen viranomainen, kantelun siirto, ohjausvelvollisuus

Syyttäjälaitos
9.9.2013 13.38
Uutinen

Annettu 17.9.2009, dnro 321/21/08

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on saattanut ohjaavana käsityksenään kihlakunnansyyttäjän tietoon, että hänen olisi tullut antaa kantelijalle selkeä ohjaus toimittaa kirjoituksensa toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi eikä jättää lausumatta asiasta.

Kihlakunnansyyttäjälle oli muotoutunut kantelijan tutkintapyynnöistä käsitys, ettei hän ilmeisestikään ollut toimivaltaisen viranomaisen edustaja. Siitä syystä kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt asiasta enemmälti lausumatta. Siirto toimivaltaiselle viranomaiselle oli jäänyt tekemättä, koska kantelijan kirjoitukset olivat olleet niin monitahoisia, että toimivaltaisten viranomaisten yksilöiminen ei ollut ollut aivan yksinkertaista.

Hyvään virkamiestapaan ja hyvään syyttäjätapaan kuuluu, että jos virkamies katsoo, ettei hän ole oikea viranomainen asiassa, asiakkaalle tulee antaa joko ohjaus kääntyä toimivaltaisen viranomaisen puoleen tai mikäli asiakirjat on selvästi erehdyksessä toimitettu väärään paikkaan, siirtää ne toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ratkaisu