Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
27.8.2013 14.35
Uutinen

Annettu 31.1.2011, dnro 297/21/10

Kihlakunnansyyttäjä jätti näytön riittämättömyyden vuoksi mieshenkilön syyttämättä avopuolisonsa tekoaikana 5-14 -vuotiaan tyttären seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä 1.1.2000 - 31.12.2008 . Syyttäjän mukaan äidin ja tyttären kertomusten luotettavuutta heikentävät seikat huomioon ottaen heidän kertomuksiaan ei voitu yksinomaan pitää riittävänä näyttönä syytteen nostamiseksi epäillyn kiistäessä väitetyt teot kokonaisuudessaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä arvioi näyttöä toisin huomioon ottaen myös asiassa saadun lisäselvityksen ja määräsi syytteet nostettavaksi pahoinpitelystä ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Äidin ja tyttären esitutkintakertomuksia ei ollut syytä epäillä. Kertomusten uskottavuuden lopullinen arviointi tapahtui luotettavimmin kuulemalla heitä henkilökohtaisesti oikeudessa. Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja pahoinpitelyyn liittyi myös korostunut selvittämisintressi ja oikeudenkäynnillä voitiin olettaa saatavan lisäselvitystä asiaan.

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa eikä asia tältä osin antanut aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Ratkaisu