Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.29
Uutinen

Annettu 7.11.2007, dnro 90/21/07

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt syytteen nostettavaksi asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli katsonut, että epäillyn syyllisyyden tueksi ei ollut todennäköisiä syitä. Kihlakunnansyyttäjä oli päätynyt ratkaisuun siitä huolimatta, että esitutkintapöytäkirjaan liitetty lääkärinlasunto osittain tuki asianomistajan kertomusta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että syyteharkinta perustuu kirjalliseen esitutkintamateriaaliin, jolloin näytön arviointi varsinkin henkilötodisteiden kohdalla on välillistä. Mahdollisuus ristiriitaisten kertomusten luotettavuuden arvioimiseen ja kannanotto ristiriidan syihin on pelkän kirjallisen aineiston perusteella rajoitettua. Suullinen ja välitön oikeudenkäynti sen sijaan antaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet syyteharkintatilannetta tarkempaan ja laadukkaampaan henkilötodisteiden luotettavuuden arvioimiseen. Pääkäsittelyssä oikeudenkäyntiaineisto voi kysymysten seurauksena myös rikastua.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että esitutkintapöytäkirjaan liitetty lääkärinlausunto huomioon ottaen ja siltä osin, kuin tämä lausunto tuki asianomistajan kertomusta, asiassa oli todennäköisiä syitä tukemaan rikoksesta epäillyn syyllisyyttä epäiltyyn tekoon. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi edelleen, että teolla aiheutettujen vammojen asteeseen viittaavista lääkärinlausunnon toteamuksista huolimatta tekoa oli arvioitava pahoinpitelynä eikä lievänä pahoinpitelynä, koska se oli tehty lyömällä ainakin kaksi kertaa nyrkillä uhrin kasvoihin.

Ratkaisu