Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, näytön arviointi, selvitysintressi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.8.2013 15.23
Uutinen

Annettu 1.12.2010, dnro 273/21/09

Apulaisvaltakunnansyyttäjä teki uuden syyteharkinnan perheen isän epäillyksi tekemistä kolmesta alaikäisiin lapsiin kohdistuneista pahoinpitelyistä, joista kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätökset riittävän näytön puuttumisen vuoksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä luki isän syyksi kolme pahoinpitelyä, jotka hän jätti syyttämättä kohtuusperusteella. Oikeudenkäyntiä ja rangaistusta oli pidettävä tarkoituksettomina ottaen huomioon isän henkilökohtaiset olot ja terveys, ajan kuluminen teoista sekä lasten etu.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota perusteelliseen näytön arviointiin sekä selvitysintressin tärkeyteen lapsiin kohdistuvissa pahoinpitelyissä. Lisäksi syyttäjän huomiota kiinnitettiin siihen, että asianosaisten henkilökohtaisella kuulemisella pääkäsittelyssä on mahdollista saada olennaista selvitystä tapahtumien kulusta.

Päätös sisältää salassa pidettävän perustelujen osan.

Ratkaisu