Hyppää sisältöön

Rangaistusmääräysmenettely, vastustaminen, rangaistusmääräyksen antamatta jättäminen

Syyttäjälaitos
17.9.2013 13.33
Uutinen

Annettu 2.9.2013, dnro 32/44/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on todennut käsityksenään, että koska rikkomuksesta epäilty ei ollut tunnustanut vastustamaansa tekoa, kihlakunnansyyttäjän olisi tullut viedä vastustettu rangaistusvaatimus tuomioistuimen käsiteltäväksi eikä jättää rangaistusmääräystä vähäisenä antamatta.

Sen vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt, että asiassa toimitetaan esitutkinta ja että johtava kihlakunnansyyttäjä tai hänen määräämänsä Itä-Suomen syyttäjänviraston syyttäjä hoitaa tämän asian syyttäjäntehtävät kaikissa oikeusasteissa.

Epäillylle oli annettu tiedoksi rangaistusvaatimus ja hän oli laissa säädetyssä määräajassa vastustanut vaatimusta yhden rikkomuksen osalta. Epäilty oli syyttäjän kanssa käymässään puhelinkeskustelussa peruuttanut vastustamisensa ja luopunut oikeudestaan oikeudenkäyntiin. Epäilty ei kuitenkaan ollut tunnustanut vastustamaansa rikkomusta.

Seuraamusluonteinen päätös rangaistusmääräyksen antamatta jättämisestä eli syyttäjän syyksilukeva ratkaisu on vastustamisesta alkaneessa tilanteissa mahdollinen vain, jos epäilty vastustamisen peruuttamisen yhteydessä tunnustaa teon.

Ratkaisu