Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, julkaistun viestin sisältöön perustuva rikos, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, internet

Syyttäjälaitos
29.8.2013 14.34
Uutinen

Annettu 23.6.2010, dnro 89/27/10

Poliisi oli toimittanut kihlakunnansyyttäjälle syyteharkintaa varten kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan asian. Epäilty teko oli tapahtunut siten, että lausumia oli toimitettu yleisön saataville internetissä. Kihlakunnansyyttäjä ilmoitti asiasta Valtakunnansyyttäjänvirastoon, koska kysymyksessä oli sananvapauslain 24.1 §:n tarkoittama virallisen syytteen alainen, julkaistun viestin sisältöön perustuva epäilty rikos. Syyteharkintapäätös tehtiin tämän vuoksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa sanotun lainkohdan nojalla.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että tutkinnan kohteena oleva kirjoitus sisälsi asiallisesti ottaen syrjivän ja vahvasti yleistävän väitteen erään kansanryhmän taipumuksesta väkivaltaisuuteen ja muuhun rikollisuuteen ja jopa terrorismiin. Kirjoitus oli siten sanottua ihmisryhmää solvaava ja panetteleva, koska siinä kerrotuin tavoin kuvattiin kokonaiseen kansanryhmään kuuluvat ihmiset rikollisina ja muihin nähden ala-arvoisina. Lausuntoa voitiin siten pitää näiden ihmisten ihmisarvoa loukkaavana. Myös kirjoituksen otsikko vahvisti kirjoituksesta ilmenevää viestiä, koska sitä voitiin arvioida sisällöltään tietyssä määrin uhkaavaksi ja viittaukseksi siihen, että jonkinlainen suora toiminta tai jopa väkivalta nyt käsiteltävää maahanmuuttajaryhmää vastaan olisi hyväksyttävää. Apulaisvaltakunnansyyttäjä antoi määräyksen syytteen nostamiseksi.

Ratkaisu