Hyppää sisältöön

Syyteharkinta, esitutkinnan riittävyys, syyttäjän velvollisuus

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.46
Uutinen

Annettu 11.10.2007, dnro 302/21/07

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota syyttäjän velvollisuuteen huolehtia siitä, että syyteharkinnan perusteena oleva esitutkinta-aineisto on riittävä syyteharkinnan suorittamiseksi.

Kihlakunnansyyttäjä oli suorittanut syyteharkinnan epäiltyä petosta koskevassa asiassa sellaisen esitutkintapöytäkirjan perusteella, jossa riidanalaisesta kysymyksestä, eli erehdyttämistarkoituksesta, oli kuulusteltu vain rikoksesta epäiltyä eikä häneltäkään ollut pyritty selvittämään hänen puolustuksekseen esittämiensä seikkojen luotettavuutta ja todenperäisyyttä. Kihlakunnansyyttäjä oli perustellut riittämättömään näyttöön perustuvaa syyttämättäjättämispäätöstä rikoksesta epäillyn kertomuksella.

Syyttämättäjättämispäätöksestä tehdyn kantelun johdosta Valtakunnansyyttäjänvirasto pyysi poliisia suorittamaan asiassa lisätutkintaa. Sen perusteella rikoksesta epäillyn kertomusta ei voitu pitää uskottavana, minkä vuoksi määrättiin nostettavaksi syyte petoksesta.

Ratkaisu