Hyppää sisältöön

Syyteharkinta, työrikos, työsuojeluviranomaisen lausunto

Syyttäjälaitos
23.9.2013 16.32
Uutinen

Annettu 17.10.2008, dnro 133/41/07

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut varannut työsuojeluviranomaiselle tilaisuutta lausunnon antamiseen ennen syyteharkinnan suorittamista epäiltyä työsopimuslakirikkomusta koskevassa asiassa siten, kuin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n 2 momentissa edellytetään.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota sanottuun syyttäjän velvollisuuteen.

Ratkaisu