Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentuminen, syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen, syyteharkinnan priorisointi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.8.2013 15.26
Uutinen

Annettu 19.10.2010, dnro 358/21/10

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota Valtakunnansyyttäjän antaman syyteharkinta-asioiden priorisointiohjeen 2009:2 noudattamiseen ja syyteoikeuden vanhentumisen vaikutukseen syyttäjän toimivaltaan.

Priorisointiohjeen noudattamatta jättämisen takia syyteharkinta oli suoritettu vasta sen jälkeen, kun rikosta koskeva syyteoikeus oli vanhentunut. Kihlakunnansyyttäjä oli suorittanut näytön riittävyyteen ja syyllisyyteen kantaa ottavan syyteharkinnan asiassa, jossa syyttäjällä ei syyteoikeuden vanhentumisen takia ollut tätä oikeutta.

Ratkaisu