Hyppää sisältöön

Syyttäjän käytös pääkäsittelyssä, hyvä syyttäjätapa

Syyttäjälaitos
29.8.2013 14.13
Uutinen

Annettu 27.8.2013, dnro 17/41/12

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on toimittanut päätöksensä kihlakunnansyyttäjän tietoon vastaisen varalta huomioon otettavaksi.

Käräjäoikeuden puheenjohtajan ja kihlakunnansyyttäjän keskustelu asianomistajan esittämän lähestymiskieltoasian käsittelystä oli muuttunut väittelyksi, jossa syyttäjä oli keskeyttänyt puheenjohtajan ja muita asianosaisia sekä pyytänyt välipäätöstä käyttäen osin kärkevää kieltä. Puheenjohtaja käytettyä hänelle kuuluvaa prosessinjohtovaltaa syyttäjä oli välittömästi noudattanut hänelle annettuja määräyksiä. Käräjätuomarin ja syyttäjän sanavaihto tauon aikana muiden asianosaisten olematta läsnä oli ollut pääkäsittelyn ulkopuolella käytyä keskustelua.

Valtion virkamieslaista johdettu hyvä syyttäjätapa edellyttää syyttäjältä hänen virkatehtäväänsä liittyviä käyttäytymisvelvoitteita, jotka tosiasiallisesti menevät hyvää virkamiestapaa pidemmälle.

Syyttäjän tehtäviin rikosprosessissa kuuluu edustaa ja tarvittaessa auttaa asianomistajaa eri tilanteissa. Syyttäjän ei kuitenkaan tule ajautua eikä antautua sanaharkkaan oikeuden puheenjohtajan kanssa pääkäsittelyssä eikä muussakaan yhteydessä.

Ratkaisu