Hyppää sisältöön

Syyttäjän toimivalta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.30
Uutinen

Annettu 23.1.2007, dnro 157/41/05

Johtava kihlakunnansyyttäjä oli Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamassaan selityksessä todennut ratkaisseensa erään esitutkinnan rajoittamista koskevan asian, vaikka hän ei ollut ollut asiassa toimivaltainen.

Kysymys oli rikosepäilystä, joka kuului osana useita eri henkilöitä ja tekoja koskevaan rikosilmoitukseen. Asioiden käsittely oli lääninhallituksen päätöksellä keskitetty yhden poliisiyksikön käsiteltäväksi. Asiassa oli annettu erillinen syyttäjänmääräys kihlakunnansyyttäjälle, joka työskenteli edellä tarkoitetun johtavan kihlakunnansyyttäjän alaisena. Syyttäjänmääräys oli rajattu koskemaan kihlakunnansyyttäjän toimivaltaan kuuluvia henkilöitä. Nyt tarkoitettu rikosepäily koski kuitenkin sananvapausasiaa, joka kuului valtakunnansyyttäjän yksinomaiseen syyteharkintavaltaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian uudelleen ratkaistavakseen. Hän vahvisti johtavan kihlakunnansyyttäjän asiassa tekemän päätöksen ratkaisukseen asiassa katsoen päätöksen olevan sisältönsä puolesta oikea ja asianmukaisesti perusteltu.

Asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, sillä asiassa annettu, useita rikosepäilyjä koskeva syyttäjänmääräys oli aiheuttanut sekaannusta.

Ratkaisu