Hyppää sisältöön

Syyttäjän varallaolo poliisirikosten tutkinnanjohtajana

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.12
Uutinen

Annettu 8.2.2007, dnro 110/41/06

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on omasta aloitteestaan ottanut tutkittavakseen kihlakunnansyyttäjän menettelyn poliisirikosten tutkinnanjohtajatehtäviin määrättynä varallaolijana. Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt nimenomaisen päätöksen olla harrastuksensa vuoksi varallaolijana tavoittamattomissa noin tunnin ajan. Kihlakunnansyyttäjää on tänä aikana yritetty tavoittaa poliisimiehen epäillyn rattijuopumuksen takia. Rikosasian tutkinnanjohto on jouduttu määräämään pakko- ja haastamisasioissa varallaolijana toimineelle syyttäjälle.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on syyttäjille antamissaan yleisissä ohjeissa syyttäjän varrallaolosta poliisirikosten tutkinnanjohtajana (VKS:2002:4) sekä poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinnasta (VKS:2005:1) todennut, että poliisirikosten tutkinnanjohtotehtäviä varten varallaolevan syyttäjän on päätettävä kaikista varallaoloaikanaan ratkaistavaksi tulevista kiireellisistä esitutkintatoimenpiteistä ja pakkokeinojen käytöstä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on katsonut, että tämän vuoksi on erittäin tärkeää ja myös varallaolojärjestelmän luotettavuuden ja uskottavuuden kannalta olennaista, että syyttäjän on oltava viipymättä tavoitettavissa puhelimitse varallaoloaikanaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt kihlakunnansyyttäjän vakavaa huomiota valtakunnansyyttäjän syyttäjille antamien yleisten ohjeiden noudattamiseen.

Ratkaisu