Hyppää sisältöön

Syyttämättä jättäminen, päätöksen perusteleminen, kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, salassapitorikos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 9.55
Uutinen

Annettu 20.2.2012, dnro 396/21/11 ja 397/21/11

Kantelukirjoituksen johdosta on kiinnitetty johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota syyttämättäjättämispäätösten perustelujen tärkeyteen ja saatettu hänen tietoonsa apulaisvaltakunnansyyttäjän ratkaisun perustelut kysymyksessä olevassa syyteharkinta-asiassa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän ratkaisun mukaan kuolleen henkilön muiston häpäisemisen käsittävässä kunnianloukkausrikoksessa ei ole törkeänä kunnianloukkauksena rangaistavaa törkeää tekomuotoa. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tunnusmerkistö ei toteutunut, kun henkilön yksityiselämästä julkaistiin totuudenmukaisia tietoja hänen kuolemansa jälkeen. Henkilön terveydentilaa koskevien tietojen paljastaminen ei ollut salassapitorikos, kun paljastaminen oli tapahtunut henkilön kuoleman jälkeen.

Ratkaisu