Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen, esitutkinta-aineiston asianmukaisuus, edunvalvojan määrääminen

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.48
Uutinen

Annettu 3.10.2007, dnro 135/21/06

Esitutkinnassa oli selvitetty epäiltyä lapseen kohdistunutta lievää pahoinpitelyä. Esitutkinnassa lasta edusti tämän isä huoltajan ominaisuudessaan. Rikoksesta epäilty oli lapsen äitipuoli, joka oli naimisissa lapsen isän kanssa. Holhoustoimesta annetun lain 32 §:n 2 momentin mukaan edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, jos vastapuolena on esimerkiksi edunvalvojan puoliso. Tämän vuoksi asianomistajalle olisi pitänyt määrätä edunvalvoja. Näin ei ollut menetelty poliisin toimesta esitutkinnan aikana eikä myöskään syyttäjä ollut ryhtynyt toimiin edunvalvojan määräämiseksi, kun esitutkinta oli siirtynyt hänelle syyteharkintaa varten.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että esitutkinnan asianmukaisuudesta huolehtii ensi kädessä poliisi tai muu esitutkintaviranomainen. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi kuitenkin, että syyttäjän olisi yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n nojalla pitänyt ryhtyä toimiin puutteen korjaamiseksi ennen syyteharkintaratkaisun tekemistä. Lainkohta sälyttää syyttäjälle vastuun siitä, että esitutkinnassa kertynyt aineisto on riittävä syyteharkinnan pohjaksi ja asianmukainen. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan lainkohdasta voidaan johtaa vaatimus, että syyttäjä ryhtyy toimiin havaitsemansa edunvalvonnan järjestämiseen liittyvän puutteellisuuden korjaamiseksi ennen syyteharkintaratkaisun tekemistä.

Ratkaisu