Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksiä Pohjolakotia koskevassa rikoskokonaisuudessa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 5.10.2022 10.06
Tiedote

Syyttäjällä on ollut syyteharkinnassa useita rikoskokonaisuuksia, jotka koskevat koulukoti Pohjolakodin toimintaa. Syyttäjä on nyt tehnyt kolmen viimeisimmän syyteharkinnassa olleen rikoskokonaisuuden osalta päätökset syyttämättä jättämisestä koskien virka-aseman väärinkäyttöä, pahoinpitelyä, lievää pahoinpitelyä ja kunnianloukkausta. Kaikki syyteharkinnassa olleet Pohjolakodin toimintaan liittyneet rikoskokonaisuudet ovat päättyneet syyttämättäjättämiseen.

Esitutkinnan aikana poliisi on tutkinut Pohjolakodin neljän yksikön toimintaa ja sitä, millä tavalla niihin sijoitettuja nuoria on kohdeltu. Apulaisoikeusasiamies teki poliisille tutkintapyynnön heinäkuussa 2018. Tarkastuskäynnillään Pohjolakotiin apulaisoikeusasiamies teki selvitystä vaativia havaintoja vuosina 2013–2019.

Tältä osin syyttäjän arvioitavaksi lähetettiin seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta. Esitutkinnassa rikosnimikkeinä ovat olleet muun muassa virka-aseman väärinkäyttäminen, pahoinpitely ja lievä pahoinpitely ja kunnianloukkaus. Nyt kyse on kolmesta viimeisimmästä syyteharkintaan lähetetystä asiasta, joiden osalta päätöksiä on tehty seuraavasti:

Yhden rikoskokonaisuuden osalta syyttäjä on nyt tehnyt kolme syyttämättäjättämispäätöstä (asianro R 20/4333, päätösnrot 22/3102 ja 22/3103 ja 22/3104) ja toisen rikoskokonaisuuden osalta kaksi syyttämättäjättämispäätöstä (asianro 20/4784, päätökset nro 22/3123 ja 22/3124) ja kolmannen rikoskokonaisuuden osalta yhden syyttämättäjättämispäätöksen (asianro 20/6660, päätös nro 22/3184). Lievää pahoinpitelyä ja kunnianloukkausta lukuun ottamatta kaikkien epäiltyjen rikosten osalta päätökset on tehty ei todennäköisiä syitä -perusteella. Lievän pahoinpitelyn ja kunnianloukkauksen osalta päätökset on tehty vanhentunut-perusteella. Ensimmäisessä rikoskokonaisuudessa epäiltyinä ovat olleet Pohjolakodin kolme ohjaajaa, toisessa ja kolmannessa rikoskokonaisuudessa yksi ohjaaja. 

Esitutkintamateriaali ja päätökset syyttämättä jättämisestä ovat salassa pidettäviä (julkisuuslaki 24 § 1 momentti 25 ja 26 kohdat).

Syyttäjä teki kesäkuussa 2021 sekä huhti- ja heinäkuussa 2022 syyttämättäjättämispäätöksiä Pohjolakotiin liittyvien rikoskokonaisuuksien osalta, ks. Syyttäjälaitoksen tiedotteet 24.6.2021 ja 1.4.2022 ja 18.7.2022.

Syyttäjänä asiakokonaisuudessa toimii aluesyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen Pohjois-Suomen syyttäjäalueelta, puh. 029 562 9019.