Hoppa till innehåll

Beslut om åtalseftergift i Pohjolakoti-brottshelheten

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.10.2022 10.06 | Publicerad på svenska 10.10.2022 kl. 12.09
Pressmeddelande

Åklagaren har haft i åtalsprövning flera brottshelheter som gäller skolhemmet Pohjolakotis verksamhet. För tre av de senaste brottshelheterna i åtalsprövning har åklagaren nu fattat beslut om åtalseftergift gällande missbruk av tjänsteställning, misshandel, lindrig misshandel och ärekränkning. Åtalsprövningen för alla brottshelheter som handlar om Pohjolakotis verksamhet har avslutats med åtalseftergift.

Under förundersökningen har polisen undersökt verksamheten på fyra av Pohjolakotis enheter och hur de ungdomar som placerats på enheterna har behandlats. Biträdande justitieombudsmannen lämnade in en begäran om undersökning till polisen i juli 2018.  Biträdande justitieombudsmannen hade vid sina inspektionsbesök på Pohjolakoti under åren 2013–2019 gjort iakttagelser som krävde utredning.

I dessa frågor lämnades sju misstänkta brottshelheter till åklagaren för prövning. Vid förundersökningen har brottsrubriceringarna varit bland annat missbruk av tjänsteställning, misshandel, lindrig misshandel och ärekränkning. Nu är det fråga om de tre senaste fallen som gått till åtalsprövning och följande beslut har fattats:

I den första brottshelheten har åklagaren fattat tre beslut om åtalseftergift (ärendenr R 20/4333, beslut nr 22/3102 och 22/3103 och 22/3104), i den andra två beslut om åtalseftergift (ärendenr 20/4784, beslut nr. 22/3123 och 22/3124) och i den tredje ett beslut om åtalseftergift (ärendenr 20/6660, beslut nr 22/3184). Med undantag för lindrig misshandel och ärekränkning har besluten för alla misstänkta brott fattats på grunden inga sannolika skäl.  För lindrig misshandel och ärekränkning har besluten fattats på grunden preskriberats. De misstänkta i den första helheten har varit tre av Pohjolakotis handledare och i den andra och tredje helheten en handledare.  

Förundersökningsmaterialet och besluten om åtalseftergift är sekretessbelagda (offentlighetslagen 24 § 1 mom. 25 och 26 punkterna).

I juni 2021 samt april och juli 2022 fattade åklagaren beslut om åtalseftergift i andra brottshelheter som gäller Pohjolakoti, se Åklagarmyndighetens meddelanden 24.6.2021 och 1.4.2022 och 18.7.2022.

Åklagare i ärendehelheten är distriktsåklagare Katri Junnikkala-Heikkinen vid Norra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 9019.