Hyppää sisältöön

Työrikos, työsuojelupiirin kuuleminen, näytön arvioiminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 10.9.2013 10.21
Uutinen

Annettu 19.2.2009, dnro 530/21/08

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt riittämättömään näyttöön perustuvan syyttämättäjättämispäätöksen epäiltyä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa. Työsuojelupiirin kantelun johdosta katsottu, että asiassa oli todennäköisiä syitä epäillä työnantajan edustajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 §:n 1 kohdan nojalla hänet jätetty kuitenkin kohtuusperusteella syyttämättä.

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut perustellut ratkaisuaan valtakunnansyyttäjän ohjeen mukaisesti. Tältä osin asia päätetty ratkaista myöhemmin, koska syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksistä oli samanaikaisesti vireillä useampia kanteluita ja hänen tekemänsä syyttämättäjättämispäätökset oli otettu laajempaan tarkasteluun.

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut varannut työsuojeluviranomaiselle tilaisuutta lausunnon antamiseen ennen syyteharkinnan suorittamista epäiltyä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa siten, kuin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n 2 momentissa edellytetään. Kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitetty sanottuun syyttäjän velvollisuuteen.

Ratkaisu