Hyppää sisältöön

Vahingontekorikos, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2016 0.04
Uutinen

Annettu 30.3.2016, dnro 46/21/16

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on määrännyt esitutkintaa jatkettavaksi ja uuden syyteharkinnan tehtäväksi vahingontekona tutkitussa asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä ei näyttöä -perusteella.

Kysymys on ollut tilanteesta, jossa asianomistajan aitarakennelma on rikottu alueella, jota hän on kertomansa mukaan hallinnut vuokrasopimuksen perusteella. Syyttäjä on perustellut päätöstään mm. toteamalla, että mainitun maa-alan omistajuus ja laillinen haltija ovat jääneet epäselviksi eikä siten todennäköisiä syitä aidan rikkoneen henkilön syyllistymisestä vahingontekoon ole ollut.

Esitutkinnassa ei ollut pyritty selvittämään edellä mainittuja seikkoja. Selvitykset syyteharkintaratkaisun tekemiseksi ovat siten olleet puutteelliset.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on toimittanut käsityksensä esitutkintamateriaalin riittävyydestä sekä syyteharkinnan pitkästä kestosta (1 vuosi) kihlakunnansyyttäjälle vastaisen varalta huomioon otettavaksi.

Ratkaisu