Ordningsbots-, bötes- och strafföreläggande

Bötesförfarande innebär skriftlig behandling och avgörande av ett bötesärende. Bötesförfarandet sker utanför domstolen och behandlas alltså inte i rätten.

Myndigheterna ger tre slags avgöranden i bötesförfarande: ordningsbots-, bötes- och strafförelägganden.Du kan läsa mer om dem nere på sidan.

Om du har fått böter

Ordningsbotsföreläggande

Ordningsbotsföreläggande är ett bötesstraff med fast belopp som utfärdas av en polis, tulltjänsteman, gränsbevakningsman, jakt- och fiskeövervakare eller åklagare för en gärning som är straffbar enligt lagen om ordningsbotsförseelser. Ordningsbotsföreläggande är det enda straffet som kan utfärdas för gärningar enligt lagen om ordningsbotsförseelser.

Mer information om föreläggande av ordningsbot på Rättsregistercentralens webbsidorna

Bötesföreläggande

En polis, en tulltjänsteman, en gränsbevakningsman eller en jakt- eller fiskeövervakare kan utfärda ett bötesstraff på högst 20 dagsböter för särskilt föreskrivna gärningar.

För närvarande kan bötesföreläggande utfärdas för största delen av trafikbrotten, för förande av fortskaffningsmedel utan behörighet och för snatteri. Bötesföreläggandet kan vara 8–16 dagsböter för till exempel överhastighet på 21 km/h på ett område med en hastighetsbegränsning på 60 km/h.

Strafföreläggande

Strafförelägganden hör till åklagarens exklusiva behörighet. Polisen eller någon annan förundersökningsmyndighet ger ett bötesyrkande som åklagaren kontrollerar, eventuellt ändrar ifall han eller hon finner det nödvändigt och ger elektroniskt som ett strafföreläggande. Strafföreläggandet skickas till den bötfällde per post.

Åklagaren förelägger böter för gärningar där påföljden är över 20 dagsböter eller gärningar som hör till förundersökningsmyndighetens behörighet. Åklagaren förelägger böter även när den bötfällde och den myndighet som förelägger böter inte kan nå samförstånd om den bötfälldes inkomster och den bötfällde vill lämna en utredning i ärendet om väsentlig förändring i betalningsförmågan. I detta fall ger polisen den misstänkte ett bötesyrkade.

Förändrad betalningsförmåga och dagsbotssystemet

Webbplatsöversikt