Sökandepoolen för uppgifter som visstidsanställda distriktsåklagare och biträdande åklagare

Poolen är en inkörsport till åklagarens uppgifter. Genom att anmäla dig till poolen kan du ansöka om åklagaruppgifter på olika orter. Alla visstidstjänster som distriktsåklagare (S11) och biträdande åklagare tillsätts från poolen. Ange i din ansökan vilka orter du är beredd att arbeta på.

Du kan anmäla dig till poolen två gånger om året: mars–april och september–oktober. Båda pooler har egna urvalsförfaranden. Gamla ansökningar överförs inte till nästa pool men du kan förnya ansökan genom att kopiera uppgifterna från gamla ansökan.

Höstens 2020 sökandepool

Tidsbundna tjänster som distriktsåklagare S11 och biträdande åklagare under 1.12.2020–31.5.2021 tillsätts från höstens sökandepool. Längden på uppgifterna för viss tid varierar.

Ordinarie tjänster som distriktsåklagare tillsätts genom normala ansökningar på webbplatsen valtiolle.fi.