Sökandepool för tjänsteförhållande för viss tid som distriktsåklagare och biträdande åklagare

Sökandepoolen är en inkörsport till åklagarens uppgifter. Genom att anmäla dig till poolen kan du ansöka om åklagaruppgifter på olika orter. Alla visstidstjänster som distriktsåklagare (S11) och biträdande åklagare tillsätts från poolen.

Tjänsteförhållanden för viss tid som biträdande åklagare och distriktsåklagare tillsätts i första hand genom centraliserad rekrytering tre gånger om året. Ansökan är separat för varje pool. Gamla ansökningar överförs inte till nästa pool, men du kan förnya din ansökan genom att kopiera uppgifterna från din gamla ansökan.

Tjänsteförhållandets längd för biträdande åklagare är nio månader. Lönen för biträdande åklagare under de första tre månaderna är 3 100 euro/månad. Efter det fastställs lönen på samma sätt som för en ny distriktsåklagare på nivå S11 enligt tjänstekollektivavtalet med en prestationsdel på 8,1 %.

Ordinarie tjänster som distriktsåklagare tillsätts genom normal rekrytering via webbplatsen valtiolle.fi.

Höstens 2023 sökandepool

Höstens 2023 sökandepool är stängt. Nästa poolen öppnas i våren 2014.