Sökandepool för tjänsteförhållande för viss tid som distriktsåklagare och biträdande åklagare

 

Vi har beslutat att avskaffa poolsystemet. 

Åklagarmyndigheten har använt ett sökandepoolssystem genom vilket man har kunnat ansöka om liknande tjänster på olika åklagardistrikter samtidigt.

Valtiolle.fi-sida har förnyats och den nya sidan stöder inte användningen av sökandepoolen.