Hyppää sisältöön

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätökset Teuvo Hakkaraisen ja Perparim Hetemaj'n asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 26.7.2013 9.50
Tiedote

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on 11.5.2011 tehnyt seuraavat päätökset:

1 Päätös esitutkinnan rajoittamisesta dnro E 11/253

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päättänyt, että esitutkintaa ei toimiteta sen selvittämiseksi, oliko kansanedustaja Teuvo Hakkarainen syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan 26.4.2011 antamassaan haastattelussa. Vähemmistövaltuutettu ja eräs yksityinen kansalainen olivat tehneet asiasta tutkintapyynnöt. Helsingin poliisilaitos, jolla oli harkittavana esitutkinnan aloittaminen, teki esityksen valtakunnansyyttäjälle esitutkinnan rajoittamisesta. Poliisi perusteli esitystään sillä, että Hakkaraisen lausumia ei ollut pidettävä lainvastaisina tai mahdollista rikosta oli joka tapauksessa pidettävä vähäisenä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalske katsoi, että Hakkaraisen lausumat olivat eräiltä osin ylittäneet sen, mitä sananvapauden kannalta voidaan pitää hyväksyttävänä. Hän katsoi kuitenkin päätöksestään tarkemmin ilmenevin tavoin, että edellytykset esitutkinnan rajoittamiseksi täyttyivät. Kalske hyväksyi siten poliisin esityksen.

2 Päätös (esitutkinnan määräämättä jättämisestä) dnro E 11/255

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päättänyt, ettei hän pyydä esitutkintaa toimitettavaksi sen selvittämiseksi, oliko Perparim Hetemaj syyllistynyt kansanedustaja Teuvo Hakkaraiseen kohdistuneeseen laittomaan uhkaukseen. Hakkarainen ei ollut vaatinut esitutkinnan toimittamista. Uhkaus oli kohdistettu kansanedustajaan hänen 26.4.2011 videohaastattelussa antamien lausumien vuoksi. Tämän johdosta poliisi tiedusteli valtakunnansyyttäjältä, pyytääkö tämä esitutkinnan toimittamista erittäin tärkeän yleisen edun vaatimuksen perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalske katsoi päätöksestään tarkemmin ilmenevin perustein, että erittäin tärkeä yleinen etu ei vaadi esitutkinnan toimittamista tässä asiassa.

Lisätietoja antavat apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske p. 010 362 0802 ja valtionsyyttäjä Mika Illman p 010 362 0824.

Päätökset voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, p. 010 362 0810.