Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagare Jorma Kalskes beslut gällande Teuvo Hakkarainen och Perparim Hetemaj

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 9.50
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har 11.5.2011 fattat följande beslut:

1 Beslut om begränsning av förundersökning dnr E 11/253

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har fattat beslut om att förundersökning inte inleds med anledning av de uttalanden riksdagsman Teuvo Hakkarainen gav i en intervju 26.4.2011. Minoritetsombudsmannen och en enskild medborgare hade begärt att myndigheterna skulle undersöka huruvida Hakkarainen genom sina uttalanden gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Helsingfors polisinrättning, vars uppgift var att bedöma huruvida det var skäl att misstänka brott, gjorde en framställning till riksåklagare om att förundersökning inte skulle inledas. Polisen motiverade sin framställning med att uttalandena inte var lagstridiga eller att brottet i varje fall var att bedöma som ringa.

Biträdande riksåklagare Kalske ansåg att vissa av Hakkarainen uttalanden hade överskridit yttrandefrihetens gränser. Han ansåg dock, på grunder som närmare framgår ur beslutet, att de förutsättningar som krävs för begränsning av förundersökning hade uppfyllts. Därför godkände han polisens framställning.

2 Beslut (om att inte förordna förundersökning) dnr E 11/255

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att inte förordna utförande av förundersökning med anledning av det hot som Perparim Hetemaj riktade mot riksdagsman Teuvo Hakkarainen. Hotet kunde i sig bedömas som eventuellt olaga hot. Hakkarainen hade inte själv begärt att förundersökning skulle inledas. Hotet hade riktats mot en riksdagsman till följd av uttalanden som denne givit i en videointervju 26.4.2011. Polisen bad av den här orsaken riksåklagaren ta ställning till huruvida en synnerligen viktig allmän fördel kunde anses kräva att förundersökning utförs i det aktuella fallet och huruvida riksåklagaren i så fall kommer att förordna utförande av förundersökning.

Biträdande riksåklagare Kalske ansåg, på grunder som närmare framgår ur beslutet, att synnerligen viktig allmän fördel inte kräver utförande av förundersökning i detta fall.

Tilläggsuppgifter ges av biträdande riksåklagare Jorma Kalske tel 010 362 0802 och statsåklagare Mika Illman tel 010 362 0824.

Besluten kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, t. 010 362 0810.