Åklagarmyndigheten på sociala medier

Åklagarmyndigheten använder följande sociala mediekanaler:

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Du hittar oss på Twitter och Instagram på @syyttajalaitos
Om du vill föra ditt ärende till Åklagarmyndigheten för behandling, ta kontakt med registratorskontoret: [email protected].

Du kan inte inleda ett privat ärende via sociala medier. Mer information om ärendehantering vid rättsväsendets ämbetsverk.
 

Webbplatsöversikt