Faktureringsanvisningar

Åklagarmyndigheten tar emot, behandlar och arkiverar fakturor enbart som e-fakturor. Därför ber vi er att sända fakturorna som e-fakturor genom OpusCapita, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.

Vår e-fakturadress är

E-fakturadress/EDI-kod: 003727220433
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatörens kod: E204503
FO-nummer: 2722043-3
Momsnummer: FI27220433   

Ifall ni inte har i bruk ett system som genererar e-fakturor kan e-fakturor även skickas avgiftsfritt med hjälp av Postis nättjänst eller Baswares Supplier Portal. Länkar till e-fakturatjänster, bruksanvisningar samt kontaktuppgifter för eventuella problemsituationer hittas på Statskontorets sida.

Vi mottar även elektroniska bilagor till fakturorna (rekommenderat filformat är pdf). I fakturan ska finnas namnet på Åklagarmyndighetens kontaktperson samt beställningsnummer, avtalsnummer eller konteringsnummer, ifall beställaren har meddelat den till faktureraren.

Rekommenderat betalningsvillkor är minst 21 dagar.

Ytterligare information om mottagning av e-fakturor:
E-post: taha.syyttaja(at)oikeus.fi
Telefon: 029 562 0800 (växel)
ekonomiförvaltningssakkunnig Sanna Lumio
inspektör Katri Peurala

Webbplatsöversikt