Åklagardistrikt

I syfte att ordna Åklagarmyndighetens verksamhet har myndigheten delats in i åklagardistrikt. Det finns fem åklagardistrikt: Södra Finland, Västra Finland, Norra Finland, Östra Finland och Åland.

Åklagardistriktet svarar för ordnandet av åklagaruppgifterna i de brottmål som handläggs i distriktet. Dessutom ska åklagardistriktet

  • utveckla åklagarverksamheten inom sitt eget verksamhetsområde under ledning av riksåklagarens byrå
  • svara för åklagarverksamhetens resultat
  • övervaka att åklagarnas verksamhet är lagenlig och enhetlig
  • ombesörja myndighetssamarbetet.

Dessutom ska åklagardistriktet sköta övriga uppgifter som riksåklagarens byrå särskilt ålägger.

Åklagardistrikten leds av ledande distriktsåklagare. Den ledande distriktsåklagaren bistås av en biträdande chef.

 

Åklagardistrikt och verksamhetsställen från och med 1.10.2019. Södra Finlands åklagardistrikt: Borgå, Esbo, Helsingfors, Lojo, Raseborg, Träskända och Vanda. Västra Finlands åklagardistrikt: Björneborg, Jyväskylä, Karleby, Raumo, Seinäjoki, Tammerfors, Vasa och Åbo. Östra Finlands åklagardistrikt: Idensalmi, Joensuu, Kouvola, Kotka, Kuopio, Lahtis, S:t Michel, Tavastehus och Villmanstrand. Norra Finlands åklagardistrikt: Brahestad, Ivalo, Kajana, Kemi, Kuusamo, Rovaniemi, Sodankylä, Uleåborg och Ylivieska. Ålands åklagardistrikt: Mariehamn.

Webbplatsöversikt