Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller aklagarmyndigheten.fi och har upprättats 28.4.2020. Tillgänglighetsutlåtande var uppdaterat 22.9.2020. Adesso Oy har utvärderat denna digitala tjänsts tillgänglighet på begäran av Åklagarmyndigheten.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG 2.1-kriterierna)

1.4.8. Visuell presentation
En del av kriterier uppfylls. Förgrunds- och bakgrundsfärger kan inte väljas av användaren. 
Anledning till att det/de inte uppfylls: Omfattas inte av lagstiftningen 

2.5.5. Storleken av elementen
Kravet uppfyls inte i bl. a. storleken av sökväg och språkval. 
Anledning till att det/de inte uppfylls: Omfattas inte av lagstiftningen 

3.1.3. Ovanliga ord
Innehållet innehåller i något mån juridiska termer. 
Anledning till att det/de inte uppfylls: Omfattas inte av lagstiftningen 

3.1.5. Läsförmåga
Nivån som krävs av läsaren varierar. Vi har försökt skriva texter så att dom är tydliga och begripliga. 
Anledning till att det/de inte uppfylls: Omfattas inte av lagstiftningen 

Pdf-filer

Det kan finnas brister i en del PDF-filers tillgänglighet.

Det finns vågra bilagor som har tillgänglighetsbrister som vi försöker korrigera så fort som möjligt. En del av bilagor har gjorts av en annan organisatios än Åklagarmyndigheten och vi kan inte påverka deras tillgänglighetsbrister.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda bristen.

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär  

Du kan också skicka oss e-post till adressen viestinta.syyttaja(at)oikeus.fi, besöka Åklagarmyndighetens servicepunkter eller ringa till oss. 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Webbplatsöversikt