Arbeta vid Åklagarmyndigheten

Åklagarens arbete är ett krävande, mångsidigt och självständigt rättskipningsarbete. Det unika för åklagarmyndigheten är åklagarmyndighetens egna heltäckande utbildningssystem och möjligheten att specialisera sig på vissa brottsområden som kräver särskild kompetens, såsom ekonomiska brott.

Åklagarmyndigheten som arbetsgivare

Vi på Åklagarmyndigheten gör ett betydelsefullt arbete för att upprätthålla säkerheten i samhället. Åklagarmyndigheten är en omtyckt och attraktiv arbetsgivare, varmed det alltid är rikligt med sökande till tjänsterna.

Vid Åklagarmyndigheten arbetar ledande distriktsåklagare, biträdande chefer, distriktsåklagare, specialiståklagare samt ledningens sekreterare och åklagarsekreterare. Vid riksåklagarens byrå arbetar riksåklagaren, biträdande riksåklagaren och statsåklagare. Förutom jurister sysselsätter Åklagarmyndigheten också byråpersonal och sakkunniga inom ekonomi- och personalförvaltning samt utbildning och kommunikation.

Åklagarmyndigheten har 550 anställda. Omkring tre fjärdedelar av de anställda är åklagare, och av åklagarna är över hälften kvinnor.

Utbildning

Åklagarmyndigheten är en högklassig sakkunnigorganisation som stödjer personalens kunnande med omfattande och mångsidig utbildning. Genom att utbilda åklagare och sekreterare stödjer myndigheten personalens kunnande och förstärker hela åklagarväsendets beredskap att agera i världen som är under förändring.

Utbildningen planeras i samarbete med åklagare, ministerier, universitet, polisen och andra intressentgrupper. Årligen ordnas cirka 100 kursdagar.

Läs mera om utbildningen

Åklagarmyndigheten i siffror

  • 81 538 Avgjorda ärenden 2019
  • 1,7 mån. Genomsnittlig åtalsprövningstid 2019
  • 540 Årsverken 2019
  • 3,5 Arbetstrivseln 2019

Information om Åklagarmyndigheten

Åklagare är är en statlig myndighet , vars uppgift är att ett i lagen angivet straff följer av ett brott som begåtts. Åklagarna är oberoende och självständiga lagskipare i besluten de fattar i sina åtalsärenden.

På dessa sidor vi ger allmän  information om åklagarverksamheten. Specialfall eller undantag redogörs inte.

 

Läs mera om Åklagarmyndigheten

Webbplatsöversikt