Till media

[email protected]

Kommunikationschef Virve Streng
tfn 029 562 0820

Kommunikationsexpert Kaisa Härkisaari
tfn 029 562 0829

Kommunikationsassistent Maria Turkia
tfn 029 562 0881

Beställ pressmeddelanden och avgöranden som gäller klagomål

Du kan betälla pressmeddelanden och avgöranden som gäller klagomål på finska till din e-post.

Gå till sidan Beställning

Åtalsprövning

Åklagaren utför åtalsprövningen med stöd av den utredning som inhämtats genom förundersökningen. Åklagaren avgör huruvida han eller hon väcker åtal för det misstänkta brottet eller inte.

Åklagaren är en oberoende och självständig lagskipare i fråga om sina avgöranden.

Mera om åtalsprövningen

  • 81 538 Avgjorda ärenden 2019
  • 1,7 mån. Genomsnittlig åtalsprövningstid 2019
  • 540 Årsverken 2019
  • 3,5 Arbetstrivseln 2019

Polisbrottsärenden

Om en polisman misstänks ha begått ett brott sköter åklagaren om handläggningen av ärendet från förundersökningsskedet fram till domstolsbehandlingen. När en polisman är föremål för en brottsundersökning är det åklagaren som verkar som undersökningsledare vid förundersökningen.

Mera om polisbrottsärenden

Bötesförfarande

Med bötesförfarande avses skriftlig behandling och avgörande av ett bötesärende utanför domstol. Beroende på brottet och fallet förelägger polisen eller åklagaren ordningsbot eller påför bötesstraff. Förutsättningen för förfarandet är samtycke av målsäganden och den som misstänks för förseelsen.

Läs mera om bötesförfarande

Webbplatsöversikt