Två åklagare kommer in i rättsalen.

Åklagaryrket

Arbetet som åklagare är mångsidigt, självständigt och består av att sköta krävande brottmål, i vilket det också ingår internationella uppgifter. Av de myndigheter som handlägger brottmål har åklagaren den mest omfattande rollen. Den sträcker sig ända från förundersökning till domstolsbehandling. Distriktsåklagarna jobbar primärt för att se till att ett i lagen angivet straff följer av ett brott som begåtts.

Yrkesområdet upplevs som intressant, så det finns gott om sökande till tjänsterna. För att kunna bli åklagare förutsätts en annan juridisk högre högskoleexamen än magisterexamen i internationell och jämförande rättsvetenskap. De flesta åklagare är också vicehäradshövdingar.

Om personen som valts till åklagare inte har tillräckligt med åklagar- eller domarerfarenhet kan personen tidsbundet utnämnas till biträdande åklagare för en period på sex månader. Under den tiden blir åklagaren insatt i arbetet genom det utbildningsprogram som ordnas av åklagarmyndigheten.

Möjlighet att specialisera sig

Åklagare har möjlighet att specialisera sig på vissa brottstyper. Specialiseringsområden är

  • särskilda brott mot människor
  • brott som äventyrar säkerheten
  • ekonomiska brott.

Utöver dessa specialiseringsområden erbjuds särskild utbildning i fråga om till exempel undersökningsledares uppgifter i polisbrottsärenden, militära brott samt krigs- och terroristbrottsärenden. Riksåklagaren förordnar skilt vissa åklagare till att sköta denna slags ärenden.

Det här gör en åklagare

 

1. Förundersökning

 

2. Åtalsprövning

 

 

3. Rättegång

 

Webbplatsöversikt