Två åklagare kommer in i rättsalen.

Åklagaryrket

Arbetet som åklagare är mångsidigt, självständigt och består av att sköta krävande brottmål, i vilket det också ingår internationella uppgifter. Av de myndigheter som handlägger brottmål har åklagaren den mest omfattande rollen. Den sträcker sig ända från förundersökning till domstolsbehandling. 

Vid Åklagarmyndigheten arbetar biträdande åklagare, distriktsåklagare, ledande distriktsåklagare, biträdande chefer, specialiståklagare och statsåklagare. 

En åklagare måste ha en annan högre högskoleexamen i juridik än juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Många åklagare är också vicehäradshövdingar.

Om du är intresserad av att arbeta som åklagare, kan du redan under juridikstudier söka till kurser som handlar om åklagarens arbete vid din läroanstalt eller till praktik hos Åklagarmyndigheten. Vissa läroanstalter erbjuder inte kurser i åklagararbetet, men det hindrar inte praktiken. Intresse för åklagarens arbete räcker som motivering i ansökan om praktik. 

Efter eventuell praktik börjar karriären vid Åklagarmyndigheten vanligtvis som biträdande åklagare för viss tid. Alla nya åklagare introduceras till arbetet genom Åklagarmyndighetens utbildningsprogram. 

Möjlighet att specialisera sig

Åklagare har möjlighet att specialisera sig på vissa brottstyper. Specialiseringsområden är

  • särskilda brott mot människor
  • brott som äventyrar säkerheten
  • ekonomiska brott.

Utöver dessa specialiseringsområden erbjuds särskild utbildning i fråga om till exempel undersökningsledares uppgifter i polisbrottsärenden, militära brott samt krigs- och terroristbrottsärenden. Riksåklagaren förordnar skilt vissa åklagare till att sköta denna slags ärenden.

Det här gör en åklagare

 

1. Förundersökning

 

2. Åtalsprövning

 

 

3. Rättegång

 

Webbplatsöversikt