Praktikant i Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har möjlighet att anställa universitetsstuderande som praktikanter i olika delar av Finland. Målen för praktiken är såväl utbildningsmässiga som en växelverkan mellan universitet och arbetsliv. Vi annonserar praktikplatserna på nätsidan valtiolle.fi.

Våra praktikanter är i huvudsak juridikstuderande. Praktiken varar i tre månader och är avlönad. Praktikanterna erbjuds mångsidiga arbetsuppgifter och bra inskolning i sina uppgifter. Många av dem återvänder till Åklagarmyndighetens tjänst.

Vi erbjuder också en månads oavlönade praktikantplatser i Helsingfors, Åbo, Björneborg, Vasa, Tammerfors och Jyväskylä till juridikstuderande, för vilka studerande får studiepoäng. Ifall du är intresserad av en månads praktik ska du kontakta tjänstgöringsorten där du ämnar utföra praktiken.

Vid Åklagarmyndigheten är det också möjligt att genomföra obligatorisk arbetspraktik inom andra områden.

 

 

Webbplatsöversikt