Praktikant i Åklagarmyndigheten

Vill du bekanta dig med Åklagarmyndighetens varierande uppgifter och praktisera som åklagare? Är du redan i slutskedet av dina studier (jur.mag.)? Skulle du vilja använda dina kunskaper i praktiken?

Vi anställer som praktikanter studenter som inte utexaminerats ännu. Sökanden måste ha av universitetet beviljat stöd för praktiken.

Uppgiftsbeskrivning i åklagardistriktet:

Avsikten med praktiken är att bli förtrogen med brottmålens hela livscykel vid Åklagarmyndigheten. Praktikanterna bereder stämningsansökningar och andra åklagarbeslut under handledning av distriktsåklagare. Vid behov bistår praktikanten åklagaren i tingsrättens och hovrättens sammanträden eller åtminstone följer behandlingarna.

Uppgiftsbeskrivning vid riksåklagarens byrå:

Till praktikantens uppgifter vid riksåklagarens byrå hör beredning av klagomålsärenden och utarbetande av förslag till beslut. Praktikanterna analyserar också rättslitteratur och -praxis och utarbetar olika utredningar och promemorior vid rättsliga, administrativa och internationella frågor. Uppgiften omfattar också kundservice. Dessutom bistår praktikanterna ämbetsverkets jurister i deras uppgifter.

Sök uppgifter i Valtiolle.fi-tjänsten

Alla lediga praktikplatser finns på valtiolle.fi-webbplatsen. Du kan ansöka om uppgifterna i tjänsten.

Ta tillfället i akt och sök ett meningsfullt sommarjobb för en sommar du sent ska glömma!

Vid Åklagarmyndigheten får praktikanterna många olika typer av arbetsuppgifter och en god introduktion i praktiken. Ofta händer det att praktikanten senare blir anställd hos Åklagarmyndigheten.
"Jag fick träna muntlig presentation och förstärka mina kunskaper inom straff- och processrätten. Jag fick också behandla fall som hjälpte mig att skriva avhandlingen."

"Tack vare praktiken kunde jag utveckla min juridiska argumentationsförmåga både muntligt och skriftligt. Jag fick göra varierande arbetsuppgifter."

"Praktiken var mycket omfattande så jag är intresserad av Åklagarmyndigheten som arbetsplats även efter examen." 

Webbplatsöversikt