Riksåklagarens byrå

Adress
Fågelviksgränden 4
00530 Helsingfors
öppet 8.00 16.15

Telefon
029 562 0800 växel
029 562 0810 registratur
 

Kundbetjäningsnummer
Riksåklagarens byrå betjänar allmänheten på nummer 029 562 0840. Betjäning ges vardagar kl 9–11.

E-post (registratur)
riksaklagaren.aklagare(at)oikeus.fi

Kommunikation
tfn 029 562 0820
viestinta.syyttaja(at)oikeus.fi
 

Ledningen

riksåklagare Ari-Pekka Koivisto
biträdande riksåklagare Jukka Rappe

Avdelningen för verksamhetsstöd

avdelninsgchef, administrativ direktör Joanna Autiovuori

Stöd för ledningen

 • enhetschef, kommunikationschef Virve Streng
 • högskolepraktikant Satu Himanen
 • kommunikationsexpert Kaisa Härkisaari
 • utbildningssekreterare Taina Tantarimäki
 • avdelningssekreterare Heli Timonen
 • kommunikationsassistent Maria Turkia

Dataenheten

 • enhetschef, statsåklagare Tommi Hietanen
 • planerare Leena Ala-Mononen
 • ledande sakkunnig på informationshantering Lauri Hirvonen
 • konsultativ tjänsteman Jesse Jokinen
 • registrator Soili Lintunen
 • registrator Helena Mörsky
 • planerare Juji Nykänen
 • avdelningssekreterare Minna Sario
 • registrator Marja Sevón
 • planerare Jukka Pekka Sirviö

Ekonomi- och upphandlingsenheten

 • enhetschef, ledande expert Annika Turunen
 • ekonomiförvaltningsexpert Birgitta Forsström
 • ekonomiförvaltningsexpert Jenna Jäminki
 • ekonomiförvaltningsexpert Arja Koski
 •  ekonomiförvaltningsexpert Minna Laurila
 • specialsakkunnig Olli Lintu
 • planerare Sanna Lummio 
 • inspektör Katri Peurala

Personalenheten

 • enhetschef, administrativ direktör Joanna Autiovuori 
 • personalförvaltningsexpert Mirja Aarnio
 • personalförvaltningsexpert Saara Andersson 
 • ledande expert Mari Hohtovaara 
 • personalförvaltningsexpert Satu Kainulainen
 • utbildningsplanerare Tuula Koponen 
 • personalförvaltningsexpert Seija Lehtonen 
 • personalförvaltningsexpert Linda Leskinen
 • utbildningschef Pia Meri 
 • inspektör Tiina Rantanen 
 • specialsakkunnig Satu Sarkala 
 • personalförvaltningsexpert Jaana Tikkanen

Avdelningen för åklagarverksamhet

avdelninsgchef, statsåklagare Leena Metsäpelto

Lagskipningsenheten

 • enhetschef, statsåklagare Leena Metsäpelto
 • statsåklagareä Tuuli Eerolainen 
 • statsåklagare Sampsa Hakala
 • kriminalinspektör Teemu Jokinen
 • statsåklagare Mari Mattila
 • avdelningssekreterare Hanne Rautiainen
 • statsåklagare Heidi Savurinne 
 • statsåklagare Tuire Tamminiemi 
 • statsåklagare Heli Vesaaja (Eurojust)

Styrningsenheten

 • enhetschef, statsåklagare Mikko Männikkö
 • statsåklagare Anssi Hiivala 
 • åklagaröverinspektör Krista Mannerhovi 
 • statsåklagare Pia Mäenpää 
 • inspektör Anneli Nikkola
 • åklagaröverinspektör Jukka Oikarainen 
 • specialiståklagare Antti Sundberg 

Polisbrottsenheten

 • enhetschef, specialiståklagare Tapio Mäkinen 
 • distriktsåklagare Mari Eerola
 • avdelningssekreterare Jaana Piirto
 • specialiståklagare Jonna Ryynänen 
 • distriktsåklagare  Tarmo Tanner 
 • äldre kriminalkonstapel Kurt Thiel

Webbplatsöversikt