Kontaktinformation

Europeiska åklagarmyndigheten Eppo

Finlands kontaktpunkt c/o Hanne Rautiainen, riksåklagarens byrå Fågelviksgränden 4 00530 Helsingfors

Eppo åklagares kontaktinformation på EPPOs webbsida