Om webbplatsen

Aklagarmyndigheten.fi är Åklagarmyndighetens webbplats. På webbplatsen finns information om behandling av brottmål och åklagarens roll i processen, allmän information om Åklagarmyndigheten, dess verksamhet och uppgifter samt avgöranden som gäller klagomål. Åklagarmyndighetens nya webbplats öppnades 1.10.2019.

Åklagarmyndighetens kommunikation svarar för webbplatsens upprätthållande. Målet är att informationen på sidorna ska vara korrekt och aktuell.

Svenskspråkiga sidorna är mest omfattande. En del av information finns också på engelska.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign och dess innehåll anpassas alltså enligt terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut då man använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer

För att läsa PDF-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis.

Beställ material

Du kan prenumerera på pressmeddelanden, referat över avgöranden och Akkusastooris artiklar som RSS-flöde. Pressmeddelanden och referat över avgöranden kan också beställas till e-post.

Kakor

När du besöker en sida på vår webbplats, sparar webbplatsen kakor, dvs. små textfiler, på din enhet. Tekniska kakor möjliggör funktionen för vår nättjänst, och med hjälp av dem kan vi erbjuda dig bättre service. Med hjälp av kakor minns webbplatsen till exempel på vilket språk du vill använda vår webbplats.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av Åklagarmyndigheten, om inte något annat anges i samband med materialet.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Om annan slags användning av materialet måste alltid avtalas skilt med Åklagarmyndighetens kommunikationsenhet.

På dessa sidor finns allmän information om Åklagarmyndighetens verksamhet. Specialfall och undantag behandlas inte. Informationen är inte nödvändigtvis tillräcklig för att man skall kunna sköta juridiska ärenden.

Åklagarmyndigheten ansvarar inte för eventuella brister i innehållet.

Kommentarer

Kommentarer om webbplatsens innehåll kan ges genom att använda responsblanketten på vår webbplats. Du kan också skicka kommentarer till Åklagarmyndighetens kommunikationsenhet till e-postadressen [email protected]

Officiell post ska skickas till registratorskontorets e-postadress [email protected]

Ytterligare information

Ytterligare information om Åklagarmyndighetens webbplats fås av kommunikationsenheten, [email protected]

Webbplatsöversikt