Till medborgare

Parter i ett brottmål, klagomål osv.

Bötesförfarande

Samtycke, förändrad betalningsförmåga

Till den som söker en tjänst

Åklagaryrket, lediga tjänster, praktiken osv.

Till myndigheten

Riksåklagarens allmänna anvisningar

Parter i ett brottmål

En person som blivit offer för ett brott är målsägande i ett brottmål. En person som misstänks för att ha begått ett brott kallas i förundersökningen för den misstänkte och i rättegången för den åtalade eller svarande. Även åklagaren är i rättegången en av parterna.

Mer information till parter

Åklagarmyndigheten

Åklagare är en statlig myndighet, vars uppgift är att ett i lagen angivet straff följer av ett brott som begåtts. Åklagarna är oberoende och självständiga lagskipare i besluten de fattar i sina åtalsärenden. 

Åklagarmyndigheten är en central aktör i behandlingskedjan av brottsärenden och är som enda myndighet delaktig i samtliga skeden brottsärendets behandling.

Mera om Åklagarmyndighten

Åklagarmyndigheten i siffror

  • 89 531 Avgjorda ärenden 2023
  • 2,5 mån. Genomsnittlig åtalsprövningstid 2023
  • 642 Personalantalet 2023
  • 3,6 Arbetstrivseln 2023

Webbplatsöversikt