Ledning och organisation

Åklagarmyndigheten består av riksåklagarens byrå, som fungerar som centralförvaltningsenhet, och fem åklagardistrikt: Södra, Västra, Norra och Östra Finlands samt Ålands åklagardistrikt.

Åklagarmyndighetens organisation

Åklagarmyndighetens organisation. 1. nivå: riksåklagare och biträdande riksåklagare. 2. nivå: Åklagarmyndighetens ledningsgrupp och riksåklagarens byrå. 3. nivå: åklagardistrikten: Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland, Norra Finland och Åland.

 

Webbplatsöversikt