Åklagamyndighetens kontaktinformation

Telefonkundtjänsten betjänar vardagar kl. 9–14. Kundtjänsten har följande telefonnummer:

Södra Finlands åklagardistrikt 029 56 22106

Västra Finlands åklagardistrikt 029 56 26303

Östra Finlands åklagardistrikt 029 56 24024

Norra Finlands åklagardistrikt 029 56 29015

Kundbetjäningsställen i regioner som är områden med samhällsspridning är tills vidare stängda.
Regionernas situation på THL:s webbplats. Vi fortsätter att betjäna våra kunder via telefon och e-post. 

Att skicka skyddad e-post

Att uträtta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk Läs instruktioner under rubriken "Att sända konfidentiellt material".