Åklagamyndighetens kontaktinformation

Telefonkundtjänsten betjänar vardagar kl. 9–12. Kundtjänsten har följande telefonnummer:

Södra Finlands åklagardistrikt 029 56 22106

Västra Finlands åklagardistrikt 029 56 26303

Östra Finlands åklagardistrikt 029 56 24024

Norra Finlands åklagardistrikt 029 56 29015

Du kan också uträtta ärenden på följande verksamhetsställen från tistag till torsdag klockan 9–12:
Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Lahtis, samt Åland

På alla andra verksamhetsställen sker kundbesök endast med tidsbokning. 

Europeiska åklagarmyndigheten Eppo

c/o Hanne Rautiainen, riksåklagarens byrå Fågelviksgränden 4 00530 Helsingfors

Eppo åklagares kontaktinformation

 

Att skicka skyddad e-post

Att uträtta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk Läs instruktioner under rubriken "Att sända konfidentiellt material".