Åklagamyndighetens kontaktinformation

Kundbetjäningsställen i regioner i coronavirusepidemins  accelerationsfas och i fas för samhällsspridning är tills vidare stängda. 

Regionernas situation på THL:s webbplats. Vi fortsätter att betjäna våra kunder via telefon och e-post. 

Att skicka skyddad e-post

Att uträtta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk Läs instruktioner under rubriken "Att sända konfidentiellt material".