Åklagamyndighetens kontaktinformation

Kundbetjäningsställen är tills vidare stängda på grund av coronavirussituationen.

Vi fortsätter att betjäna våra kunder via telefon och e-post. 
 

Att skicka skyddad e-post

Att uträtta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk Läs instruktioner under rubriken "Att sända konfidentiellt material".