Åklagamyndighetens kontaktinformation

Telefonkundtjänsten betjänar vardagar kl. 9–12. Kundtjänsten har följande telefonnummer:

Södra Finlands åklagardistrikt 029 56 22106

Västra Finlands åklagardistrikt 029 56 26303

Östra Finlands åklagardistrikt 029 56 24024

Norra Finlands åklagardistrikt 029 56 29015

Att skicka skyddad e-post

Att uträtta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk Läs instruktioner under rubriken "Att sända konfidentiellt material".