Hoppa till innehåll

Åtal väckts för grova narkotikabrott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 2.11.2021 15.52 | Publicerad på svenska 3.11.2021 kl. 15.41
Pressmeddelande

Åklagare har 2.11.2021 väckt åtal mot 20 personer i en omfattande brottshärva som Centralkriminalpolisen och polisinrättningarna i Västra Nyland, Inre Finland och Helsingfors har utrett tillsammans. Åtalen gäller till största del grova narkotikabrott.

Åtta av de åtalade är fortfarande häktade. En av de åtalade är en person som har länge varit verksam som biträde i brottmål, bland annat i flera helheter som gäller narkotika.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt 2.11.2021 (tingsrättens ärendenummer R 21/8497 och åklagarens ärendenummer R 21/23975). Stämningsansökan och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet har tagits upp till muntlig behandling i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Två beslut om åtalseftergift har fattats i ärendet. Besluten om åtalseftergift nr 21/7639 och 21/7643 kan beställas från kundtjänsten vid Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected], tfn 029 562 2106.

Huvudförhandlingen börjar i Helsingfors tingsrätt 15.11.2021.

I nuläget finns det inte mer att informera om i ärendet.

Åklagare i ärendet är specialiståklagare Heli Vesaaja, 029 562 2404 och distriktsåklagare Mira Berg.